Αγλαΐα Αθανασιάδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

George Paxinos, Scientia Professor of the University of New South Wales

Δημήτριος Καρμπαλιώτης, Assistant Professor of Medicine, Columbia University , NY, USA

Masuo Nishibayashi, Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα