Διεθνής προσανατολισμόςΟ διεθνής προσανατολισμός της Σχολής Επιστημών Υγείας και η εξωστρέφειά της αποτέλεσε βασικό σκοπό από την αρχή της λειτουργίας της. Ένας σημαντικός στόχος είναι η καλλιέργεια των σχέσεών της με το Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Ο στόχος αυτός εν μέρει επιτυγχάνεται με τη συνεργασία των μελών των Τμημάτων της με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών, με τις δυνατότητες που παρέχει σε φοιτητές και προσωπικό μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών καθώς επίσης και με διεθνή Θερινά Σχολεία.

Στόχος της Σχολής είναι μέσα στην επόμενη τριετία να ενισχύσει τις σχέσεις της με πανεπιστήμια του εξωτερικού, εστιάζοντας κυρίως στη σύναψη διμερών συμφωνιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Επιστημονικούς Φορείς σε όλο τον κόσμο.

Πρωτόκολλα Συνεργασίας σε Ισχύ με Πανεπιστήμια και Επιστημονικούς Φορείς του Εξωτερικού

  • Γάλλο-Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογική Ένωση, 11/11/2006
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοτραπεζών BBMRI-EU, 2009

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο

Λαμπριάδειος Σταθμός Οικολογίας, 2014