Έρευνα στο τμήμα ΙατρικήςΣτο Τμήμα Ιατρικής πραγματοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου τόσο σε βασικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας αποδεικνύεται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, τον αριθμό αναφορών των μελών ΔΕΠ, αλλά και τις συνεργασίες μελών του Τμήματος με επιστήμονες από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο αριθμός δημοσιεύσεων ακολουθεί σιγμοειδή πορεία και φαίνεται πως το Τμήμα φτάνει σε μια φάση ωριμότητας ως προς τον αριθμό των άρθρων που δημοσιεύει. Ο αριθμός αναφορών συνεχίζει την επιτάχυνσή του που σημαίνει βελτίωση της μέσης ποιότητας/απήχησης των δημοσιεύσεων. Από το 2005 και περίπου έως τα μέσα το 2013 η Ιατρική Ιωαννίνων διαθέτει καταχωρημένες συνολικά 3418 διεθνείς δημοσιεύσεις που έχουν πάρει 38.908 ετεροαναφορές και ο δείκτης h κατά Hirsch για την Ιατρική είναι 83.

Το Τμήμα Ιατρικής αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πάνω από το 45% των αναφορών που έχει λάβει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η παρουσία του Τμήματος είναι ακόμα πιο αισθητή στις δημοσιεύσεις με κορυφαία απήχηση στη βιβλιογραφία. Δεκατρείς από τις δημοσιεύσεις με διεύθυνση από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ήδη πάρει πάνω από 300 αναφορές και 77 πάνω από 100. Οι δημοσιεύσεις αυτές προέρχονται στην πλειονότητά τους από το Ιατρικό Τμήμα (11 και 55 αντίστοιχα).

Έρευνα στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και ΤεχνολογιώνΤα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών περιλαμβάνουν μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών που αγγίζουν όλα σχεδόν τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από τα βιομόρια και τις μοριακές/κυτταρικές διεργασίες έως τους οργανισμούς (προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς), τους πληθυσμούς, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Κοινός στόχος όλων είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας. Η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί με ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και έχει αναπτυχθεί πλήθος συνεργασιών με άλλες ερευνητικές ομάδες, τόσο του Παν/μίου Ιωαννίνων, όσο και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων.