ΣΥΛΛYΠΗTHΡΙΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΛΑΜΟΥ-ΜΗΤΣΗ

Ο Κοσμήτωρ της Σχολής  Επιστημών Υγείας και η Κοσμητεία εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής Βασιλικής Μαλάμου-Μήτση.

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας, την οποία χαρακτήριζε το ήθος και η ευγένεια και η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του Τμήματος Ιατρικής.

 Ιωάννινα, 8 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Κοσμήτωρ
της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννης Γεωργίου