Προγράμματα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΗ Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σκοπεύει να καινοτομήσει στην ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί να αναπτύξει σύγχρονα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία να διέπονται από αξιοκρατία και να στελεχώνονται από Καθηγητές με εμπειρία σε διεθνή Προγράμματα και διεπιστημονικό υπόβαθρο υψηλού επιπέδου. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των διδασκόντων και των διδασκομένων με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και στη στενή συνεργασία μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Με αυτό τον τρόπο, η Σχολή ευελπιστεί ότι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας θα εναρμονίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΣτόχος και φιλοδοξία της Σχολής είναι τα μελλοντικά Προγράμματα Σπουδών που θα αναπτύξει να είναι διεθνούς εμβέλειας, με συμμετοχή φοιτητών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής και της Μ. Ανατολής. Προκειμένου η Σχολή να επιτύχει τον στόχο της, σκοπεύει να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Σημαντική βοήθεια προς τον προσανατολισμό αυτόν θα αντληθεί από την Επιτροπή της Κοσμητείας που έχει συσταθεί «για την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών».

Κατά την παρούσα περίοδο, η Σχολή προσφέρει / ή έχει προσφέρει εννέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τέσσερα με διοικητική ευθύνη της Σχολής και πέντε με διοικητική ευθύνη άλλων Σχολών ή Τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής βρίσκονται στις ιστοσελίδες των Τμημάτων της:

http://www.med.uoi.gr

http://www.bat.uoi.gr