Ιωάννινα, 12 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 12 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 με 10:30, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης «Δημήτριος Χατζής», για την ανάδειξη Διευθυντών όλων των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής, εκλέχτηκαν, αφού συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων οι ακόλουθοι:

  1. Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Αγγελίδης, Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας.
  2. Καθηγήτρια κ. Μαρία Αργυροπούλου, Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας.
  3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Ντζάνη, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
  4. Καθηγητής κ. Αναστάσιος Κορομπίλιας, Χειρουργικός Τομέας.
  5. Καθηγητής κ. Νικόλαος Χαλιάσος, Τομέας Υγείας του Παιδιού.
  6. Καθηγητής κ. Μωυσής Ελισάφ, Παθολογικός Τομέας.
  7. Καθηγητής κ. Σπυρίδων Βούλγαρης, Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων.

                                                                                                                                          Από τις Εφορευτικές Επιτροπές

                                                                                                                                             Διενέργειας των Εκλογών